Posted by in Index

First Mail from Achu….

dear ammumma
enikke ammumma kannan thonunu
evide kure kalipattam unde
kg2 anne ukg ne paraya
ashwathy

igvggghgghgyugyhghghghuhgyutjgjhjh
jhjijjkfokjikkojoioiokiojuoofhyuoohiopgutgytyy
tin kygfttyfytfgyuguyghytfg78t7tyyfghyfybvhf
cyytyuyuyuyuiyioiouiiiiuiiui9ioii8uuuiyt
sghjhhhji9608667y77g68g68fuyygvgjbhfyj
hvgnbcghfghghghgyvhgydghgheyrtuhuug
hyrfyftgytyfggfggyhhbjhhjjhyuiuhkhjjiuiuujjjjjjjjjjjjjL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS